Usługi

Moją główną specjalnością są projekty z zakresu prewencji i zarządzania kryzysowego, zarządzania konfliktem, public relations i public affairs, a także strategii marketingowej i rozwoju organizacji.

Wspieram także firmy w rozwijaniu innowacji technicznych, m.in. w obszarze robotyki i technologii kosmicznych, m.in. poprzez pozyskiwanie kapitału, opracowywanie strategii biznesowej i marketingowej, a także mentoring kadry zarządzającej i technicznej.

Większe projekty prowadzę we współpracy z ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin technologii, organizacji i marketingu. Elastyczna struktura interdyscyplinarnego zespołu zapewnia najwyższy poziom usług i ich realizację w oparciu o najlepszą wiedzę i praktykę.

Najważniejszy są dla mnie szacunek i zaufanie – a więc we współpracy z klientami i jak w zespole projektowym i dążenie do wspólnych celów, przyjaznej atmosfery i wzajemnej lojalności.

Ikona_Kolo_ratunkowe_0

Prewencja i Zarządzanie Kryzysowe

Sytuacje kryzysowe oraz konflikty są integralną częścią biznesu. Kryzysy niosą ze sobą ogromne ryzyko utraty reputacji oraz zaufania klientów i partnerów, a tym samym poważne problemy biznesowe firmy. Media mogą też wyolbrzymiać problemy i stworzyć z tego poważną katastrofę.
Usługi obejmują opracowanie planów i procedur przygotowujących firmę, jej menedżerów oraz pracowników do sytuacji kryzysowej oraz zapobiegania jej skutkom, analizy i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, doradztwo i szkolenia, a także kompleksową obsługę komunikacyjną.

Ikona_Roza_wiatrow_0

Marketing i Public Relations

Strategie marketingowe i PR są podstawą budowania dobrego wizerunku. Realizacja komunikacji marketingowej i PR kształtuje relacje z otoczeniem, a także pomaga zrozumieć rzeczywiste oczekiwania klientów i partnerów biznesowych.
Pełen zakres usług doradczych w obszarze marketingu obejmuje wsparcie biznesu w budowaniu strategii i skutecznej komunikacji marki, relacji z partnerami i klientami oraz oraz pomaga w działaniach pro-społecznych. Wsparcie w zakresie public relations i public affairs obejmuje działania związane z relacjami z mediami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

Ikona_Kolo_sterowe_0

Innowacje Organizacyjne

Dobrze funkcjonująca organizacja to najważniejszy element budowania marki. Prawidłowo ukształtowana kultura organizacyjna oparta na jednolitym systemie wartości etycznych, a przede wszystkim doskonała komunikacja wewnętrzna to podstawa sukcesu firmy.
Usługi pomagają zmieniać procesy organizacyjne i komunikacyjne, zwiększać skuteczność i efektywność realizacji celów biznesowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Ikona_Innowacje_0

Rozwój Innowacji Technicznych

Podstawą rozwoju biznesu są innowacje techniczne i technologiczne. Wyzwaniem jest prowadzenie projektów, które prowadzą do tworzenia innowacji oraz ich komercjalizacji, dzięki czemu firma może w sposób trwały osiągać sukcesy biznesowe.
Wsparcie rozwoju innowacji technicznych obejmuje doradztwo w zakresie zarządzania projektami oraz procesów organizacyjnych i biznesowych, a także pomoc we współpracy z instytutami naukowymi oraz przemysłem w zakresie komercjalizacji innowacji technicznych, szczególnie w obszarze robotyki oraz technologii kosmicznych i satelitarnych, pojazdów i jednostek pływających.

Ikona_Latarnia_0

Corporate Sustainability and Responsibility

CSR (Corporate Sustainability and Responsibility) jest biznesową odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata.
CSR jest też fundamentem działania firm, które chcą rozwijać się w sposób zrównoważony, a w swoich celach biznesowych uwzględniły zaangażowanie w sprawy społeczne i ochronę środowiska naturalnego.
Wsparcie związane jest z podejmowaniem celowych działań i wdrażaniem innowacji w obszarach CSR, a także budowaniem pozytywnego wizerunku firmy, co bezpośrednio przekłada się na jej rozwój oraz wzrost wartości biznesu. Uzupełnieniem jest wsparcie w przygotowaniu raportów pozafinansowych związanych z podejmowanymi działaniami i dobrymi praktykami firmy w obszarze CSR.

Ikona_Flagi_0

Inżynieria Zmiany – warsztaty rozwojowe

Więcej informacji na stronie Szkolenia.

20151127 MI o Marketingu na konferencji BD