Doświadczenie zawodowe

Przez ponad 25 lat pracowałem najpierw jako specjalista, a następnie konsultant i menadżer, głównie dla firm konsultingowych, marketingowych i PR, informatycznych i technicznych. Prowadziłem i uczestniczyłem w wielu projektach z zakresu zarządzania kryzysowego, rozwoju organizacji, analizy rynków oraz strategii i kampanii marketingowych, wdrażania i komercjalizacji innowacji technicznych.

Posiadam doświadczenie jako członek zarządu firm i organizacji pozarządowej, a także jako przewodniczący i członek rady nadzorczej grupy kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie jestem niezależnym Partnerem w Planet Partners (www.planetpartners.pl), firmie konsultingowej specjalizującej się w doradztwie strategicznym i komunikacyjnym oraz zarządzaniu kryzysowym, działającej w międzynarodowej sieci agencji komunikacyjnych GlobalCOM PR – Network.

Jako wolontariusz pracuję dla Europejskiej Fundacji Kosmicznej (www.spacefdn.com), gdzie byłem członkiem zarządu (2016-2020), a obecnie jestem Ekspertem ds. Organizacji i Technologii, wspierając organizację działań i wydarzeń poświęconych technologiom kosmicznym i robotycznym, sztucznej inteligencji i innym innowacyjnym rozwiązaniom w ich zastosowaniach w eksploracji kosmosu, zwłaszcza planet i ich księżyców, w tym największe międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge (www.roverchallenge.eu). Prowadzę również projekt o nazwie Baltic Challenge związany z wykorzystaniem robotyki i technologii kosmicznych na potrzeby eksploracji i eksploatacji środowiska podwodnego mórz i oceanów.

Od kilkunastu lat, jako niezależny dziennikarz, publikuję artykuły i felietony, a także prowadzę wywiady z ekspertami, głównie na temat innowacji technicznych, rozwiązań i technologii kosmicznych i satelitarnych, robotyki i sztucznej inteligencji jako niezależny dziennikarz. Obecnie współpracuję z miesięcznikiem i portalem Nasze Czasopismo (www.naszeczasopismo.com.pl).

Jestem zaangażowany w różnego rodzaju działania związane z wymianą wiedzy i doświadczeń w projektach z obszaru zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Jestem m.in. członkiem Grupy Roboczej CSR dla MŚP działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (w analogicznych projektach w Ministerstwach RP od 2011 r.).

Wraz ze stowarzyszeniem menedżerów Business Dialog (www.businessdialog.pl) współorganizowałam cykl spotkań na tematy społeczne i biznesowe (2012-2016). Byłem członkiem Kapituły Klubu Strategów Marketingu (2012-2015), członkiem Rady Ekspertów Centrum Dialogu i Analiz Thinktank (2012-2013) oraz doradcą międzynarodowego Stowarzyszenia EuroCloud Polska (2013-2014), dla którego prowadziłem działania typu public affairs. Dla Akademii Komunikacji Marketingowej (2012-2014) prowadziłam warsztaty m.in. z komunikacji, prezentacji, PR i CSR, a także jako wolontariusz doradzałem beneficjentom projektów prowadzonych przez fundację Ashoka.