Doświadczenie zawodowe

Przez 30 lat pracowałem jako specjalista, a następnie konsultant i menadżer, głównie dla firm konsultingowych, marketingowych i PR, informatycznych i technicznych. Realizowałem wiele projektów z zakresu zarządzania kryzysowego, rozwoju organizacji, analizy rynków oraz strategii i kampanii marketingowych, wdrażania i komercjalizacji innowacji technicznych.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Od kilkunastu lat publikuję artykuły i felietony, a także przeprowadzam wywiady, głównie na tematy zarządzania, innowacji technicznych, technologii kosmicznych i satelitarnych, robotyki i sztucznej inteligencji.

Posiadam doświadczenie jako członek zarządu firm i organizacji pozarządowej, a także jako przewodniczący i członek rady nadzorczej grupy kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jestem niezależnym Partnerem w Planet Partners, firmie konsultingowej specjalizującej się w doradztwie komunikacyjnym oraz zarządzaniu kryzysowym, działającej w międzynarodowej sieci agencji komunikacyjnych GlobalCOM PR – Network.

Jako wolontariusz pracuję dla Europejskiej Fundacji Kosmicznej, jako członek zarządu Fundacji (2016-2020), a obecnie jestem ekspertem ds. organizacji i komunikacji. Wspieram organizację wydarzeń poświęconych technologiom kosmicznym i robotycznym, sztucznej inteligencji i innym rozwiązaniom służącym w eksploracji kosmosu, w tym największe międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge. Promuję także projekt o nazwie Baltic Challenge związany z wykorzystaniem robotyki i technologii kosmicznych na potrzeby eksploracji i eksploatacji środowiska podwodnego mórz i oceanów.

Jestem zaangażowany w projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Jako ekspert programu Climate Leadership UNEP/GRID-Warszawa, wspieram firmy w działaniach podejmowanych w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz pozytywnego wpływu na ochronę i regenerację środowiska naturalnego. Jestem także członkiem Grupy roboczej ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (w analogicznych projektach w Ministerstwach RP od 2011).

Od 2021 pracuję dla Politechniki Warszawskiej, zajmując się komunikacją i działaniami medialnymi służącymi promocji innowacji i technologii tworzonych w zespołach badawczo-naukowych Uczelni, a także współpracy z biznesem i otoczeniem gospodarczym oraz wspieraniem wizerunku Politechniki Warszawskiej.

Wraz ze stowarzyszeniem menedżerów Business Dialog współorganizowałam cykl spotkań na tematy społeczne i biznesowe (2012-2016). Byłem członkiem Kapituły Klubu Strategów Marketingu (2011-2015), członkiem Rady Ekspertów Ośrodka Dialogu i Analiz Thinktank (2012-2014) oraz doradcą międzynarodowego Stowarzyszenia EuroCloud (2013-2015), dla którego prowadziłem w Polsce działania typu public affairs. Dla Akademii Komunikacji Marketingowej (2012-2015) prowadziłam warsztaty m.in. z komunikacji, prezentacji, PR i CSR, a także jako wolontariusz doradzałem beneficjentom projektów prowadzonych przez fundację Ashoka.