O mnie

Maciej ‚Mac’ Iwankiewicz

Jestem konsultantem i dziennikarzem.

Specjalizuję się w realizacji projektów w obszarach prewencji i zarządzania kryzysowego, public relations i public affairs, zarządzania konfliktem, strategii marketingu i transformacji (Usługi).

Prowadzę treningi wystąpień publicznych i sztuki prezentacji, komunikacji, negocjacji i mediacji (Szkolenia). W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii, ludzkich zachowań, mikroemocji i mowy ciała, a także rozwijania relacji osobistych i społecznych. Jestem również prelegentem i moderatorem konferencji i wydarzeń.

Jestem członkiem International Federation of Journalists oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikuję artykuły o tematyce innowacji w projektach technicznych, robotycznych i kosmicznych, zastosowaniach sztucznej inteligencji, zarządzania i marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim oraz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, a także idei regeneracyjnego biznesu (Wybrane Publikacje), również pod pseudonimem ‚Mac Ivan’.

Aktywnie promuję wykorzystanie nowoczesnych technologii w eksploracji i eksploatacji podwodnej przestrzeni morskiej i oceanicznej pod kątem ochrony środowiska morskiego oraz wpływu na zmiany klimatu, a także korzyści płynących z międzynarodowej gospodarki morskiej.

Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją Budowa i Eksploatacja Maszyn (1991) oraz studiów Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (1993). Ukończyłem również wiele szkoleń zawodowych z zakresu biznesu, zarządzania organizacją, psychologii, sprzedaży i negocjacji.

Prywatnie interesuję się filmem i literaturą faktu, science-fiction i wizjami przyszłości, teatrem i muzyką. Aktywnie uprawiam żeglarstwo i piesze wędrówki. Gram na gitarze, wykonuję piosenkę poetycką i szanty. Jestem przyjacielem Samoyeda.

Moje ulubione cytaty

 • Jeżeli chcesz lepiej rozumieć życie, spędzaj więcej czasu na żeglowaniu!
  If you want to understand life better spend more time sailing! (Mac Ivan, nie tylko żeglarz)
 • Gładkie morze nigdy nie wyszkoliło dobrego żeglarza.
  A smooth sea never made a skilled sailor. (Franklin D. Roosevelt, polityk, prezydent USA)
 • To ustawienie żagli, a nie kierunek wiatru, decyduje o tym, w którą stronę popłyniemy.
  It is the set of sails, not the direction of the wind, that determine which way we will go. (Jim Rohn, przedsiębiorca, mówca motywacyjny i żeglarz)
 • Każdy cholerny głupiec może żeglować się po świecie na trzeźwo. Potrzeba jednak naprawdę dobrego żeglarza, żeby zrobić to po pijanemu.
  Any damn fool can navigate the world sober. It takes a really good sailor to do it drunk. (Sir Francis Chichester, lotnik i żeglarz)
 • Po naszym życiu nie pozostaje nic, ani pomniki, ani historia. Po prostu jest tylko woda. Karmi nas, a potem zabiera, połyka wszystko, jakbyśmy nigdy nie istnieli.
  There is nothing after our lives, no monuments, no history. Just is only water. It feeds us and then takes us, swallows all, as if we never existed. (Hal Gates, pirat)
 • Żeglowanie jest koniecznością, życie nią nie jest.
  Navigare necesse est, vivere non est necesse. (Gnejusz Pompejusz Wielki, generał i polityk)
 • Niezdolni do przewidywania zdarzeń nieprzewidywalnych, stajemy się więźniami chaotycznej rzeczywistości, której nie da się zaszufladkować ani zaprogramować.
  Unable to predict unpredictable events, we become prisoners of a chaotic reality that cannot be pigeonholed or programmed. (Mac Ivan)
 • Nie próbuj zostać człowiekiem sukcesu, ale raczej staraj się być człowiekiem wartościowym.
  Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. (Albert Einstein, fizyk i żeglarz)
 • Hej szefie, czy widziałeś kiedyś wspanialsze katastrofę?
  Hey boss, did you ever see a more splendiferous crash? (Alexis Zorba w Nikos Kazandzakis – Zorba the Greek)
 • Jeśli uważasz, że dobry pracownik jest drogi, spróbuj zatrudnić złego pracownika.
  If you think that good employee is expensive try to employ a bad employee. (Chińskie przysłowie)
 • Pomaganie nie jest straconym czasem
  Helping is not a lost time. (Chińskie przysłowie)